اولین دهلیز حدود 400 متر از ورودی غار فاصله دارد و دارای وسعتی زیاد و سقفی بلند است. درون دهلیز ها که وسعت آن ها به بیش از 200 تا 300 متر می رسد، گالری های باریکی در جهات گوناگون جدامی شوند.

بسیاری از این راه ها و دالان ها تاکنون پیموده نشده اند و همچنان نا شناخته باقی مانده اند. غار کتله خور از نظر ریخت شناسی نیز دارای همه ی ویژگی های مختلفی چون تونل ها، چاه ها و تالار های بزرگ و کوچک است.

زمان پیدایش آن نیز در دسته بندی غار های ثانویه قرار می گیرد.غار کتله خور در مراحل اولیه تشکیل خود، غاری آبی بوده است که در اثر انحلال آبی،گاهی اوقات توده های عظیمی از سنگ های توده اصلی جداشده اند. تشکیل طبقات متعدد این غار باعٍث شده است که آب به طبقات زیرین نفوذ کرده و عملاً، غار تبدیل به غاری خشک گردد.

یکی از عجایب این غار، تعداد طبقات آن است که اینگونه غار ها در جهان بسیار کم نظیر می باشند. گمان می رود این غار دارای هفت7 طبقه می باشد که تا کنون 3 طبقه از آن کشف شده است.

وجود چشمه های آب بسیار زلال در اطراف غار کتله خور گرماب و حفره های متعدد طبیعی از ویژگی های منحصر به فرد این غار است.