دیگر قندیل هااز دیگر قندیل ها در غار کتله خور می توان به فلاوستون ها اشاره کرد که به هنگامی که آب به دیواره های شیب دار سطح صخره ها راه می یابد و مثل آبشار جاری می شود، فلاوستون ها شکل می گیرند و زیبایی چشم گیری را خلق می کنند.

حوض لیمستون از دیگر قندیل های غار کتله خور است.

حوض ریمستون

آب گیر های کوچکی هستند که در کف غار جمع می شوند. این حوض ها به علت نبود مونواکسید کربن ایجاد می شوند. در این حالت، آهک در لایه های سطح آب شروع به لایه گذاری و ته نشینی می کند.

 

غار سنگ ها به شکل مروارید غار از دیگر جلوه های غار های آهکی هستند. مروارید غار به شکل های کروی، سیلندری و مکعبی در کف غار مشاهده می شوند و دارای اندازه های متفاوتی هستند.

در تشکیل این نوع قندیل ها دو فرضیه وجود دارد:

اولین فرضیه این است که مروارید غار معمولاً در داخل حوضچه های درون غار تشکیل می شود که با افتادن قطره های آب درون حوضچه، دی اکسید کربن آن ها گرفته می شود و کلسید باقی می ماند و این رسوب حول یک هسته که معمولاً از جنس شن یا سدیم کربنات است تشکیل می شود.

فرضیه دوم اینکه وقتی جریان آب حرکت دایره وار حول یک هسته داشته باشد، مرواریدی تشکیل می شود. در این حالت اشکال کروی، استوانه ای یا اشکال مکعبی قابل مشاهده می باشند.

غار کتله خور گرماب ، گالری زیبایی از مروارید غار است.

برخی از استالاگتیت ها در غار کتله خور گرماب به دلیل فضای توخالی شان و ایجاد فرکانس های متفاوت بر اثر ضربه به آن ها ، وجود پیانوی دیواری را در تالار بزرگ پذیرایی در ذهن انسان تداعی می کند.

در غار هایی که آب به آهستگی از شکاف های سقف غار میچکد قندیل ها به شکل های لوله های تو خالی قابل روئت هستند . جنس این قندیل ها از کلسیم کربنات و یا کلسیم سولفات است . این اشکال نی مانند، بسیار ظریف و شکننده هستند و فقط در غار هایی که بکر و دست نخورده باقی مانده باشند قایل روئت است و به طور تقربی هر ده سال یک میلیمتر به اندازه ی آن ها اضافه میشود.

این قندیل ها هنوز در غار کتله خور فعال می باشند.