متاسفانه در شهر گرماب و مجموعه کتله خور، هتل های ستاره دار موجود نیست اما تعداد زیادی مهمان پذیر و سوییت در شهر گرماب دایر است که امکانات مناسبی دارند. در زیر برخی از آن ها را در ادامه مطلب لیست کرده ایم.