متاسفانه در شهر گرماب و مجموعه کتله خور، هتل های ستاره دار موجود نیست اما تعداد زیادی مهمان پذیر و سوییت در شهر گرماب دایر است که امکانات مناسبی دارند. در زیر برخی از آن ها را در ادامه مطلب لیست کرده ایم.

 

*.سوییت های غار کتله خور  

  مکان: واقع در محوطه ی مجموعه کتله خور 

 

*.سوییت پاکدل  (برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)

مکان: بلوار فردوسی (جاده غار کتله خور) 09123418590

 

*.سوییت کریمی

مکان: روبه روی پارک معلم 09122427056

 

*.سوییت فرهنگ

مکان: بلوار فردوسی 09125424827

 

*. مهمان پذیر فرهنگیان

مکان: پارک معلم، جنب بانک ملی 02434822445

 

*.سوییت ذوالقدر

مکان: بلوار فردوسی 09124411235

 

*.سوییت معصومی

مکان: بلوار فردوسی 09125424833

 

*.سوییت یگانه

مکان: انتهای بلوار فردوسی 09191446818