این سایت ابتدا در سال 1392 در سرویس میهن بلاگ ساخته شد و سپس در سال 1394 برای افزایش کیفیت و توسعه امکانات به سرویس بلاگ بیان منتقل شد.
هدف ما از ایجاد این مکان برای در دسترس بودن مرجعی کامل برای گردشگری غار شگفت انگیز کتله خور بوده است. همیشه سعی کرده ایم به بهترین شکل عمل کنیم و آنچه که مورد رضایت شما باشد را ارایه دهیم. سعی ما این بوده است تا به رسیدن غار شگفت انگیز کتله خور به جایگاه واقعی خودش قدمی برداشته باشیم.
تنها هدف ما صرفا یک تبلیغ ساده نبوده است و خواسته ایم کمکی در عمیق کردن پیوند بین ما انسان ها و طبیعت ایجاد کنیم و سعی ما بر این بوده که همیشه به خود گوش زد کنیم که به طبیعت وابسته ایم و مراقبش باشیم.
این سایت تنها یک قدم کوچک است و امیدوارانه به راه خود ادامه می دهیم و به امید قدم های بزرگ تر تلاش می کنیم. 
 
باشد که همراه هم شویم و می خواهیم که در این راه به ما کمک کنید.
 
امیر کریمی