کامل ترین راهنمای گردشگری

هدر دادن آب = فرهنگ رشد نیافته

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

عکس های بالخلی بلاغ شهر گرماب

عکس ها از: امیرحسین کریمیعکس های بیشتر در ادامه مطلب...

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
آریا

کار و پیشه مردم گرماب در گذشته

صحبت درباره ی کار و پیشه مردم گرماب در گذشته بحث مفصلی است، امّا به طور فشرده چندی را بیان می کنیم.

به طور کلّی جامعه گذشته ی گرماب دارای دو طبقه بوده است:

1. «آق اوئلی ها»

2. «قارا اوئلی ها» (خانه سفید ها و خانه سیاه ها!)

1.    « آق اوئلی ها »آق اوئلی ها نیز مقام های مختلفی داشتند که بالاترین شان ارباب، خان ها و بَی ها.آق اوئلی ها از افراد مرفّح جامعه بودند و کار های سخت نمی کردند. درواقع ایشان صاحب ملک و آب گرماب بودند و قارا اوئلی ها در ملک ایشان کار می کردند....

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
آریا